ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
(+48) 483 309 131

Regulamin

Regulamin czytelni:

Korzystając ze zbiorów w Czytelni należy:

 1. Pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, teczki, torby, reklamówki, itp.

 2. Wpisać swoją obecność w Czytelni (CZ) do księgi gości.

 3. Przedstawić dyżurnemu ważną kartę biblioteczną lub inny dokument tożsamości.

 4. Z księgozbioru Czytelni korzystamy indywidualnie, w miejsce wyjętej książki włożyć zakładkę, następnie oddać książkę dyżurnemu bibliotekarzowi.

 5. Nie korzystać z telefonów komórkowych.

 6. Zachować ciszę.

Uwaga:

 • Komputery w Czytelni służą jedynie do przeszukiwania zasobów bibliotecznych (nie modyfikujemy oprogramowania).

 • Ksero obsługujemy indywidualnie. Pytania i trudności związane z obsługą zgłaszamy dyżurnemu.

Regulamin Wypożyczalni:

 1. Z wypożyczalni Biblioteki WSD w Radomiu mogą korzystać alumni WSD, studenci Instytutu Teologicznego, księża, siostry zakonne oraz pracownicy naukowi.

 2. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej, którą wydaje się po wypełnieniu i podpisaniu bibliotecznego zobowiązania wraz z regulaminem.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek.

 4. Wypożyczeniu nie podlegają książki wydane przed 1950 r.

 5. Książki zamawiamy przez internet lub osobiście w Czytelni.

 6. Książki są wypożyczane na okres 30 dni, który można prolongować dwukrotnie na taki sam okres, pod warunkiem, że nie zostały zarezerwowane przez innego czytelnika.

 7. Za przekroczenie terminu zwrotu książki nalicza się opłatę w wysokości 0,10 PLN za każdy dzień zwłoki.

 8. Zniszczenie lub zgubienie książki oznacza konieczność jej odkupienia, względnie zwrot jej rynkowej równowartości.

Uwaga:

Nie stosowanie się do regulaminu Czytelni lub wypożyczalni powoduje zawieszenie lub utratę praw do wypożyczania książek.