ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
(+48) 483 309 131

Biblioteka
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Radomiu

Katalog
(Książki, czasopisma
i prace 
dyplomowe)

Dublety
(dostęp tylko z
sieci lokalnej

Elektroniczna
Bibliografia
Nauk
Teologicznych

Wyszukiwarka
baz
bibliotecznych
FIDKAR

Księgozbiór
wirtualny
Federacji FIDES

Biblioteka Wyższego
Seminarium Duchownego
w Radomiu

Biblioteka zawiera bogactwo literatury teologicznej,
filozoficznej i historycznej oraz bogaty zasób literatury pięknej.
Uważna lektura może ubogacić umysł i uszlachetnić serce.
Serdecznie zapraszamydziałów literatury

Tytułów czasopism teologicznych

lat działania