ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
(+48) 483 309 131

O nas

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu została utworzona w 1992 r. Na jej patrona wybrano ks. Jana Wiśniewskiego (1876–1943), kapłana diecezji sandomierskiej, pisarza i badacza historii Kościoła, wielce zasłużonego dla dziejów regionu radomskiego. Pierwsze zbiory zgromadzone w nowym gmachu seminaryjnym w Radomiu pochodziły z dubletów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Organizatorem biblioteki był na początku wykładowca biblistyki ks. dr Zbigniew Niemirski, następnie prace budowlane w celu przygotowania nowych magazynów kontynuował ks. Artur Hejda.

Kiedy w 2000 r. utworzono w Radomiu zamiejscowy Wydział Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjęto starania o stworzenie potrzebnej bazy naukowej dla studentów teologii. Promotorem tych działań był ówczesny biskup radomski Jan Chrapek. Z jego inicjatywy księgozbiór intensywnie uzupełniano o zasoby dubletów z Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2003 r. do chwili obecnej dyrektorem biblioteki jest ks. dr Daniel Swend, wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii w tutejszym seminarium. Rozpoczęły się intensywne prace remontowe i modernizacyjne. Z początkiem roku akademickiego 2004/2005 została oddana do użytku odnowiona gruntownie czytelnia oraz wyremontowano magazyny dolne (450 m2). Pomieszczenia biblioteczne zostały połączone w jedna sieć komputerową ze stałym dostępem do internetu. Od 2010 r. trwa sukcesywny remont magazynów górnych (275 m2). Równolegle prowadzono też prace katalogowe zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu teologii, nauk biblijnych, filozofii, historii, historii sztuki, nauk o literaturze, językoznawstwa, a także literaturę piękną. Zbiory pochodzą z – dokonywanych na bieżąco – zakupów nowości wydawniczych, z darów, z zapisów testamentowych oraz z wymiany prowadzonej z licznymi (sześćdziesięcioma) ośrodkami teologicznymi w całej Polsce. Wiele cennych książek pochodzi z księgozbiorów przekazanych bibliotece po śmierci bp. Jana Chrapka (1948–2001), bp. Edwarda Materskiego (1923–2012), bp. Stefana Siczka (1937–2012) oraz z daru abp. Zygmunta Zimowskiego. W zasobach biblioteki są też cenne spuścizny ks. Tadeusza Morawskiego (zm. 2006 r.), ks. Zdzisława Domagały (zm. 2003 r.), ks. Maciej Pachnika (zm. 2004 r.) i ks. Henryka Wójtowicza (zm. 2012 r.). W ostatnich latach cenne dary przekazał bibliotece ks. infułat Bonifacy Miązek, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, wzbogacając księgozbiór o liczne dzieła literackie i trudno dostępne publikacje z zakresu nauk o literaturze. Zasób biblioteczny wzbogaca także Kuria Diecezji Radomskiej.

Biblioteka gromadzi na bieżąco kilkadziesiąt tytułów naukowych czasopism oraz popularnej prasy katolickiej. W zasobie czasopism dominują periodyki z zakresu teologii, nauk biblijnych i filozofii, a także pisma społeczno-kulturalne, historyczne, literackie i inne. Niektóre tytuły, zapoczątkowane dziesiątki lat temu, niekiedy w początkach XX wieku, dzięki ciągłemu uzupełnianiu i prowadzonym poszukiwaniom są zgromadzone w bibliotece w komplecie, bądź niemal w komplecie, mimo iż biblioteka zaczęła funkcjonować dopiero niedawno. W zbiorach specjalnych są roczniki, bądź pojedyncze numery rzadkich czasopism wydanych przed 1939 r. Czasopisma są udostępniane na miejscu w czytelni.

Publikacje wydane przed 1950 r. stanowią zasób specjalny, wstępnie porządkowany i opracowywany. Do tego zasobu należą także różne archiwalia, trafiające do biblioteki przy okazji przejmowania księgozbiorów po zmarłych księżach naszej diecezji. Są to głównie papiery osobiste, notatki, zeszyty z zapisanymi kazaniami (niekiedy w znacznej ilości), fragmenty korespondencji, trafiają się też fotografie, często nieopisane i wymagające identyfikacji.

Biblioteka jest dostępna dla alumnów, studentów teologii, duchowieństwa, sióstr zakonnych oraz wszystkich zainteresowanych, którzy mogą korzystać ze zbiorów na miejscu. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny (wybrane słowniki, encyklopedie, leksykony, niektóre bibliografie) oraz podstawowe publikacje i wybrane nowości z dziedzin objętych gromadzeniem. W czytelni znajdują się też ostatnie roczniki podstawowych czasopism teologicznych oraz czasopisma (studia) lokalnych ośrodków teologicznych z całej Polski. Pozostałe publikacje trzeba zamawiać z magazynu, składając wypełnione rewersy. Pomocą w korzystaniu ze zbiorów jest katalog komputerowy rejestrujący większość książek i czasopism (poza zasobami specjalnymi i publikacjami znajdującymi się w opracowaniu), systematycznie uzupełniany o nowe opisy bibliograficzne. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zbiory liczą ponad 100 000 woluminów druków zwartych (72 000 opisów bibliotecznych) oraz 180 tytułów czasopism naukowych i 80 popularnych. Zbiory specjalne liczą ponad 15 tysięcy woluminów XIX-wiecznych, w tym około 150 starodruków.

Dnia 9 grudnia 2021r. Biblioteka WSD w Radomiu weszła w skład katalogu bibliotecznego w tzw. systemie „KOHA”.