ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
(+48) 483 309 131

Kontakt

Telefony: 

  • Czytelnia + 48 33 09 131

  • Administracja + 48 33 09 133

  • Dyrektor + 48 33 09 142

  • E-mail bwsd.radom@gmail.com

  • Furta WSD + 48 33 09 100