ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
(+48) 483 309 131

Strona główna

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu powstała w 1992 roku wraz ustanowieniem nowej diecezji radomskiej. Nasza książnica jest „kuźnią wiedzy” nie tylko dla alumnów, a także dla wszystkich, którzy pragną zgłębiać wiedzę teologiczną. Księgozbiór obejmuje zbiory z zakresu: filozofii, teologii, biblii, misjologii, religiologii, patrologii, liturgii, homiletyki, katechetyki, historii Kościoła, nauk psychologicznych, społecznych, prawnych i wielu innych. Łącznie księgozbiór nasz zawiera ok. 97 tys. woluminów. Posiadamy także szeroki wachlarz czasopism naukowych i religijnych. Nasze lokalne wydawnictwa to: Studia Diecezji Radomskiej oraz seria wydawnicza Radomska Biblioteka Teologiczna wydawana przez Instytut Teologiczny w Radomiu przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Główne agendy Biblioteki to czytelnia i wypożyczalnia. Czytelnia udostępnia zbiory zgromadzone w czytelni i magazynowe, po wcześniejszym ich zamówieniu. Wszyscy czytelnicy mogą z korzystać ze zbiorów na miejscu. Wypożyczanie zbiorów magazynowych możliwe jest dla zarejestrowanych czytelników, tj. posiadających ważną kartę biblioteczną (studentów teologii naszej Uczelni, kapłanów i sióstr zakonnych i innych).
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.