Logo Federacji FIDES

   Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
   w RADOMIU

   26-612 Radom, ul. Młyńska 23/25

    tel. 48 33 09 131 lub 133  

 

Powrót

Regulamin czytelni:

Korzystając ze zbiorów w Czytelni należy:

1.  Pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, teczki, torby, reklamówki, itp.

2.  Wpisać swoją obecność w Czytelni do książki.

3.  Pozostawić dyżurnemu ważną kartę biblioteczną lub inny dokument tożsamości.

4.  Zgłosić dyżurnemu własne książki wniesione do Czytelni.

5.  Zająć wskazane miejsce.

6.  Książki i czasopisma z magazynu (MG) zamawiać na wypełnionych czytelnie rewersach, które należy czytelnie podpisać. Jednorazowo można złożyć trzy rewersy.

7.  Przy korzystaniu z księgozbioru podręcznego należy w miejsce wyjętej książki włożyć zakładkę, następnie oddać książkę na pulpit.

8.  Zaniechać korzystania z telefonów komórkowych.

9.  Zaniechać wnoszenia i spożywania napojów oraz pokarmów.

10. Zachować ciszę.

Uwaga:

Komputery w Czytelni służą jedynie do przeszukiwania zasobów bibliotecznych.

·     Należy powstrzymać się od wszelkiego manipulowania przy sprzęcie, uruchamiania innych programów, czy też modyfikacji oprogramowania.

·     Ksero obsługujemy indywidualnie. Pytania i trudności związane z obsługą zgłaszamy dyżurnemu.

·     Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu powoduje zawieszenie praw do korzystania z Czytelni.

Regulamin Wypożyczalni:

1. Z wypożyczalni Biblioteki WSD w Radomiu mogą korzystać alumni WSD, studenci Instytutu Teologicznego UKSW oraz księża i siostry zakonne.

2 .  Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej, którą wydaje się po wypełnieniu i podpisaniu bibliotecznego zobowiązania wraz z regulaminem.

3.   Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.

4.  Wypożyczeniu nie podlegają książki wydane przed 1950 r.

5  Książki zamawiamy na wypełnionych czytelnie rewersach, które znajdują się w Czytelni. Nieczytelne rewersy nie są przyjmowane do realizacji.

6  Wypożyczone książki należy zwracać w terminie 30 dni od dnia wypożyczenia. Termin zwrotu można przedłużać pod warunkiem, że książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.

7. Za przekroczenie terminu zwrotu książki nalicza się opłatę w wysokości 0,10 PLN za każdy dzień zwłoki.

8.  Zniszczenie lub zgubienie książki oznacza konieczność jej odkupienia, względnie zwrot jej rynkowej równowartości.

Uwaga:

Nie stosowanie się do regulaminu Czytelni lub wypożyczalni powoduje zawieszenie lub utratę praw do wypożyczania książek.

 

Powrót


 

Program opracowany przez:

Biblioteka Narodowa

Dział Przetwarzania Danych

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa